ระบบประกาศห้อง ZOOM

สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

01

กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

02

กรอกข้อมูลส่วนตัว

03

ดาวน์โหลดตารางสอน

และเข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน

นักเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ได้บนเว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา